EFT-mediator

Als EFT- mediator (Emotionally Focused Therapie - EFT) richt ik mij op paren die willen onderzoeken of zij nu wel of niet hun relatie willen voortzetten. Een van beide, of beiden willen verandering. Ik ondersteun hen als zij willen werken aan dit herstel. Zie de brochure Koppels in zwaar weer.

1. Emotioneel gefocussed werken. Koppels helpen zelf te kijken naar hun relatie.

    Diagnose - Gedeelde Waarden bepalen.

2. In max 2-4 gesprekken.

3. Eventueel doorverwijzen naar EFT Therapeut, of EFT-cursussen.

 

Kernwaarden:

Verbinding;

De EFT mediator legt makkelijk verbinding met haarzelf en elk van de twee partners. De EFT mediator verbindt en zorgt dat de verbinding tussen haarzelf en elk van de partners in harmonie blijft bestaan. De EFT mediator werkt op een wijze die de verbinding tussen de partners onderling herstelt. Contact maken met elk van de partners, onderzoeken en oplossen van wat knelt, zijn de onderliggende drijfveren.

 

Gericht op herstel van de relatie (tussen de partners);

De EFT mediator heeft haar focus op het onderzoeken van de gedeelde waarden tussen de partners; op vasthouden van wat zij van waarde vinden; en bouwen aan herstel van de onderlinge band tussen de partners en verdieping van hun relatie.

 

Vertrouwen;

De EFT mediator werkt op basis van vertrouwen. Het vertrouwen waarmee zij de beide partners voedt, helpt hen in het verkennen van onbekend terrein en het leren van nieuw gedrag. Op deze wijze kunnen de beide partners op een nieuwe wijze zich tot elkaar verhouden en de patronen die hun relatie bemoeilijken, veranderen. Hierdoor kunnen de partners het vertrouwen in zichzelf en elkaar terugvinden.

 

Deskundig;

De EFT mediator is opgeleid in Emotionally Focused Therapie (EFT) en kent haar eigen vaardigheden en kennis. De EFT mediator is bovendien familieadvocaat en mediator op het gebied van familieconflicten. Om partners te begeleiden in het herstel van hun relatie; of indien partijen kiezen voor uiteengaan: om een echtscheidingsmediation, leidend tot een uitspraak door de rechter, uit te voeren, is de EFT mediator deskundig en ervaren.