Ellen van Domburg

Over mr Ellen van Domburg

 

Aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam heb ik rechten gestudeerd. Vervolgens heb ik ruim 20 jaar in de rechtspraktijk gewerkt. Vanaf 2006 werkte ik als adviseur in het werkveld ‘personeel en organisatie’ en van 2008 tot begin 2011 ben ik werkzaam geweest als HR-manager.

 

Op dit moment werk ik als rechtbankmediator en advocaat vanuit mijn eigen bedrijf VAN DOMBURG MEDIATION & ADVOCATUUR. Ik bedien klanten in verschillende sectoren.

Ik richt me in mijn rol van mediator in het bijzonder op conflicten in de arbeidssfeer en op conflicten binnen organisaties in brede zin. Bij conflicten op de werkvloer gaat het vaak over wrijvingen op het gebied van communicatie of om conflicten over taken en verantwoordelijkheden. Als werkgever en werknemer uit elkaar willen gaan, biedt mediation een veilige omgeving om de mogelijkheden te onderzoeken.

 

Daarnaast richt ik mij op conflicten in de familiesfeer. Conflicten in verband met erfenissen, in familiebedrijven en echtscheidingen. Als mediator-advocaat treed ik daarbij op om partijen bij een familieconflict te ondersteunen in het oplossen van hun conflict. Het doel daarbij is om het conflict op te lossen en de onderlinge relatie te behouden en te verbeteren. Met name in familieconflicten geef ik ook juridische informatie aan partijen, zodat zij een juridisch kloppende overeenkomst of convenant met elkaar aangaan.

 

 mr Ellen van Domburg