Hoe gaat een mediation in zijn werk?

Gewoonlijk krijg ik via een van partijen de uitnodiging om een mediation te starten. Ik neem dan telefonisch contact op met beide partijen om te horen waarover het conflict gaat en nodig beiden uit voor een eerste mediationgesprek. Als partijen dit wensen kan ik met beiden afzonderlijk een vertrouwelijk intakegesprek voeren. Dit gesprek kan ook telefonisch plaatsvinden.

Mediationgesprekken zijn vertrouwelijk. Partijen werken daarin vrijwillig in een korte tijdspanne aan oplossing van hun conflict.

Tijdens de mediationgesprekken (gewoonlijk niet meer dan 5) komen verschillende werkfasen aan de orde. Zo zal ik inventariseren waarover het conflict volgens ieder van de partijen gaat. Ik zal de partijen uitnodigen hun belemmeringen te benoemen, als die een bevredigende oplossing in de weg staan. Uiteindelijk zullen partijen komen te spreken over de belangen die voor hen in het geding zijn. Het zoeken naar oplossingen voor de belangen die elk van de partijen noemt, is de creatiefste fase van de mediation.

De oplossingen die partijen uiteindelijk kiezen, leg ik vast in een afsprakenlijstje of (indien gewenst) in een vaststellingsovereenkomst. Op deze wijze eindigt een mediation gewoonlijk.

Soms willen partijen hun advocaten of andere adviseurs meenemen naar de mediationgesprekken. Dit is geen enkel probleem.