Kosten en voorwaarden

Ik werk op basis van een uurtarief. Bij aanvang kan ik een indicatie geven van het benodigde aantal uren. Voor meer informatie over het uurtarief en de mogelijkheden in uw specifieke situatie kunt u met mij contact opnemen. Mijn eigen eigen algemene voorwaarden (gedeponeerd bij de Kamer van koophandel) zijn van toepassing op alle opdrachten die ik uitvoer.

De kosten van de mediation betalen de partijen gezamenlijk, tenzij zij daarover een andere afspraak maken. Bij aanvang van de mediation maak ik met de partijen afspraken over de verdeling van de kosten. Deze afspraken worden vastgelegd in de mediationovereenkomst. Ik ben als mediator ingeschreven in het NMI-register (vanaf 1 januari 2014: MfN-register). In mediations stel ik een mediationovereenkomst op die gebaseerd is op het model van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Daarbij behoren ook de reglementen die door het NMI gehanteerd worden.